לזכרה 

של 

עדנה מייק

רעייתי, אימנו  וסבתנו 

האהובה והיקרה

כל הזכויות שמורות למשפחת מייק 2017