top of page

עדנה מייק- כל הזכויות שמורות למשפחת מייק

אודות

  עדנה מייק, בת הלה ועו"ד מנחם מיקא ז"ל, ילידת

  .ה- 13 לאוגוסט  1932 ירושלים

גדלה בתל אביב ולמדה בגימנסיה הרצליה. המשיכה בלימודי הוראה בסמינר לוינסקי

.בתל אביב

היתה מורה ומחנכת קרוב לשלושה עשורים

.ואף סגנית מנהלת

לימדה בבית ספר גולומב בתל אביב ותל גנים\קורצ'אק ברמת גן.

2017 נפטרה לאחר מחלה, ב-  4 לינואר

אוהבים ומתגעגעים מאד

בעלה - חיים מייק

בנה - אהוד מייק ובני משפחתו

 בתה - תמר מייק לאופר

חתנה - יוסי לאופר ונכדיה האהובים רפי ומאי לאופר

אחותה - אילנה רזין ובני משפחתה

גיסתה - מרים מעוז ובני משפחתה

  יהי זכרה ברוך​​​​​

 

עדנה שכלה את אחיה הצעיר איזי יצחק שמואל מיקא

קצין שריון, במלחמת יום הכיפורים. השיר לו יהי  של

נעמי שמר

היה אחד האהובים עליה

bottom of page