top of page
על המורה עדנה מייק

 המורה המדהימה עדנה מייק

זוכרים, אוהבים ומעריצים אותך לנצח

לא הייתה ולא תקום עוד מורה כדמותך

 

מקצת מתלמידייך לאורך השנים...

bottom of page